Thông báo Về việc phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016

Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị thuộc Trường lựa chọn các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện và đặc thù của đơn vị mình và phổ biến đến toàn thể CCVC và người lao động về “Những việc viên chức không được làm” với các nội dung: Được trích theo Điều 19 Luật Viên chức số 58/2010/QH12...

Xem thêm...

Kế hoạch của Bộ GD&ĐT Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam trong ngành giáo dục năm 2015

Tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn ngành về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (ngày 09 tháng 11 hằng năm), đảm bảo Ngày Pháp luật thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong đời sống chính trị- pháp lý của đất nước, góp phần tích cực khẳng định thành quả 70 năm xây dựng và hoàn thiện của Nhà nước và Pháp luật dân chủ nhân dân, tăn...

Xem thêm...


Giới thiệu

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 09 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. Ngày 05 tháng 3 năm 2009 Phòng Thanh tra được đổi tên thành Phòng Thanh tra Pháp chế theo Quyết định số 218/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

Liên hệ

  • Phòng Thanh tra Pháp chế
  • Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại: (+84) 74 3 855 246 (143)
  • Mail: thanhtra@tvu.edu.vn

2017 © Bản quyền thuộc về Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Trà Vinh