Thông báo về việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội vụ năm 2019

Để đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội vụ năm 2019 và nâng cao chất lượng hiệu quả công việc của đội ngũ viên chức, giảng viên và người lao động thuộc Trường Đại học Trà Vinh,......

Xem thêm...Giới thiệu

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 09 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. Ngày 05 tháng 3 năm 2009 Phòng Thanh tra được đổi tên thành Phòng Thanh tra Pháp chế theo Quyết định số 218/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

Liên hệ

  • Phòng Thanh tra Pháp chế
  • Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại: (+84) 294 3 855 246 (143)
  • Mail: thanhtra@tvu.edu.vn

2019 © Bản quyền thuộc về Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Trà Vinh