Mẫu sáng kiến kinh nghiệm

Dạ cho em hỏi. Em muốn làm SKKN nhưng em không biết cấu trúc làm SK như thế nào? Có thể cho em xin cấu trúc để em làm đúng theo mẫu được không ạ?!


TRẢ LỜI

Chào thầy!

     Ngày 08/6/2018 Phòng Thanh tra Pháp chế có nhận được mail của Thầy hỏi về cấu trúc sáng kiến kinh nghiệm. Nay, Kính gửi thầy mẫu báo cáo tóm tắt sáng kiến kinh nghiệm phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng.
                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                               BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: Nêu đầy đủ, dễ hiểu, phải thể hiện bản chất của sáng kiến (10 điểm)
2. Mục tiêu của sáng kiến: Nêu được rõ ràng, dễ hiểu, mục tiêu của sáng kiến, tác dụng của sáng kiến, giải quyết được những vấn đề khó khăn, tồn tại cần đổi mới, lĩnh vực có thể áp dụng sáng kiến. (10 điểm).
3. Mô tả nội dung sáng kiến (giải pháp) (30 điểm)
- Mô tả ngắn gọn, đầy đủ và rõ ràng các bước thực hiện sáng kiến cũng như các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến, nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó tại cơ sở thì cần nêu rõ tình trạng của giải pháp đã biết, những nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm của giải pháp đã biết. Bản mô tả nội dung sáng kiến có thể minh họa bằng các bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp mẫu sản phẩm…nếu cần thiết.
- Về khả năng áp dụng của sáng kiến: Nêu rõ về việc sáng kiến đã được áp dụng, kể cả áp dụng thử trong điều kiện kinh tế - kỹ thuật tại cơ sở và mang lại lợi ích thiết thực, ngoài ra có thể nêu rõ sáng kiến còn có khả năng áp dụng cho những đối tượng, cơ quan, tổ chức nào.
4. Phạm vi áp dụng: Nêu rõ phạm vi áp dụng (đã được áp dụng trong cơ quan, trong ngành trên phạm vi toàn tỉnh, khu vực hoặc ngoài tỉnh…) (10 điểm)
5. Thời gian áp dụng: Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử (ghi ngày nào sớm hơn). (10 điểm)
6. Hiệu quả sáng kiến (giải pháp): Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến. So sánh lợi ích kinh tế, xã hội thu được khi áp dụng sáng kiến với trường hợp không áp dụng sáng kiến, hoặc so với những sáng kiến tương tự đã biết ở cơ sở (cần nêu rõ giải pháp đem lại hiệu quả kinh tế, lợi ích xã hội cao hơn như thế nào hoặc khắc phục đến mức độ nào những nhược điểm của giải pháp đã biết trước đó – nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó), số tiền làm lợi (nếu có thể tính được) và nêu cách tính cụ thể. (30 điểm)


Giới thiệu

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 09 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. Ngày 05 tháng 3 năm 2009 Phòng Thanh tra được đổi tên thành Phòng Thanh tra Pháp chế theo Quyết định số 218/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

Liên hệ

  • Phòng Thanh tra Pháp chế
  • Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại: (+84) 294 3 855 246 (143)
  • Mail: thanhtra@tvu.edu.vn

2021 © Bản quyền thuộc về Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Trà Vinh