Về việc làm đơn xin đi trễ 60p và 30p đối với lao động nữ

Căn cứ vào điểm b,c khoản 2 và điểm a, b khoản 3 Điều 7 NĐ 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015, Nghị định của Chính phủ quy định: 2. Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ như sau: b. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động; c. Thời gian nghỉ cụ thể do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ. Có 02 BM (Bm7 va BM8) tham khảo cho quy định này. Vậy BM 7 va BM 8 sẽ gửi cho P.Thanh tra pháp chế hay gửi cho phong nhân sự? Cấp phê duyệt có áp dụng giống như các đơn nghỉ phép khác không? Có thể gửi đơn sau khi nghỉ được không (trong tình huống không dự đoán trước được). Cám ơn.


TRẢ LỜI

Xin cảm ơn Cô đã quan tâm!

     Trường hợp này Cô sẽ gửi đơn về Phòng Quản trị Nhân sự. Nếu trong tình huống không dự đoán trước được thì Cô có thể gửi đơn ngay buổi làm việc tiếp theo.

        - Đối với Trưởng đơn vị trực thuộc Trường cấp phê duyệt là BGH (khoản 4, Điều 18 của quyết định số 1029/QĐ-ĐHTV , ngày 03/6/2013 về việc ban hành Quy định về thời gian nghỉ phép đối với CCVC công tác tại Trường ĐHTV).

        - Viên chức còn lại thực hiện theo khoản 5, 6, 7, 8 Điều 18 của quyết định số 1029/QĐ-ĐHTV , ngày 03/6/2013 về việc ban hành Quy định về thời gian nghỉ phép đối với CCVC công tác tại Trường ĐHTV.

     Cô có thể liên hệ Phòng Quản trị Nhân sự để được hướng dẫn chi tiết hơn.

Trân trọng!


Giới thiệu

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 09 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. Ngày 05 tháng 3 năm 2009 Phòng Thanh tra được đổi tên thành Phòng Thanh tra Pháp chế theo Quyết định số 218/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

Liên hệ

  • Phòng Thanh tra Pháp chế
  • Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại: (+84) 294 3 855 246 (143)
  • Mail: thanhtra@tvu.edu.vn

2021 © Bản quyền thuộc về Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Trà Vinh