THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM GIA GIẢI THƯỞNG TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM DÀNH CHO GIẢNG VIÊN TRẺ NĂM 2014 Xem
Tải về
THÔNG TƯ 14/2014/TT-BGDĐT QUY ĐỊNH XÉT TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM Xem
Tải về
Page 1 of 1 (2 items)FirstPrev1NextLast v
Open filter row popup menuCreate Filter 

Giới thiệu

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 09 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. Ngày 05 tháng 3 năm 2009 Phòng Thanh tra được đổi tên thành Phòng Thanh tra Pháp chế theo Quyết định số 218/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

Liên hệ

  • Phòng Thanh tra Pháp chế
  • Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại: (+84) 294 3 855 246 (143)
  • Mail: thanhtra@tvu.edu.vn

2019 © Bản quyền thuộc về Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Trà Vinh