THÔNG TƯ SỐ 22/2018/TT-BGDĐT NGÀY 28/8/2018 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH GIÁO DỤC Xem
Tải về
THÔNG TƯ 08/2017/TT-BNV NGÀY 27/10/2017 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2017/NĐ-CP Xem
Tải về
NGHỊ ĐỊNH 91/2017/NĐ-CP NGÀY 31/7/2017 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG Xem
Tải về
QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2015/QĐ-UBND NGÀY 07/7/2015 QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH Xem
Tải về
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1057 /QĐ-ĐHTV NGÀY 16/3/2016 QUY ĐỊNH CÔNG TÁC TĐKT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Xem
Tải về
Page 1 of 1 (5 items)FirstPrev1NextLast v
Open filter row popup menuCreate Filter 

Giới thiệu

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 09 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. Ngày 05 tháng 3 năm 2009 Phòng Thanh tra được đổi tên thành Phòng Thanh tra Pháp chế theo Quyết định số 218/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

Liên hệ

  • Phòng Thanh tra Pháp chế
  • Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại: (+84) 294 3 855 246 (143)
  • Mail: thanhtra@tvu.edu.vn

2019 © Bản quyền thuộc về Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Trà Vinh