Hướng dẫn xét Thi đua - Khen thưởng Xem
Tải về
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP TỈNH TỪ NĂM HỌC 2013-2014 ĐẾN NĂM HỌC 2014-2015 Xem
Tải về
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ TỪ NĂM HỌC 2011-2012 ĐẾN NĂM HỌC 2014-2015 Xem
Tải về
QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG CẤP CAO TỪ NĂM HỌC 1998-1999 ĐẾN NĂM HỌC 2014-2015 Xem
Tải về
QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG CẤP CƠ SỞ TỪ NĂM HỌC 2000-2001 ĐẾN NĂM HỌC 2014-2015 Xem
Tải về
QUYẾT ĐỊNH 2992/QĐ-ĐHTV NGÀY 18/12/2012 VỀ NỘI DUNG TIÊU CHUẨN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Xem
Tải về
QUYẾT ĐỊNH PHÂN CHIA KHỐI THI ĐUA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH NĂM HỌC 2013-2014 Xem
Tải về
Page 1 of 1 (7 items)FirstPrev1NextLast v
Open filter row popup menuCreate Filter 

Giới thiệu

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 09 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. Ngày 05 tháng 3 năm 2009 Phòng Thanh tra được đổi tên thành Phòng Thanh tra Pháp chế theo Quyết định số 218/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

Liên hệ

  • Phòng Thanh tra Pháp chế
  • Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại: (+84) 294 3 855 246 (143)
  • Mail: thanhtra@tvu.edu.vn

2018 © Bản quyền thuộc về Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Trà Vinh