Thông báo về việc bình xét thi đua năm học 2017-2018

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường tổ chức bình xét thi đua kể cả khen cao cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong năm học 2017-2018 (thời gian tính thành tích xét thi đua năm học 2017-2018 từ ngày 01/6/2017 đến 31/5/2018) được thực hiện theo trình tự như sau:......

Xem thêm...


Giới thiệu

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 09 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. Ngày 05 tháng 3 năm 2009 Phòng Thanh tra được đổi tên thành Phòng Thanh tra Pháp chế theo Quyết định số 218/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

Liên hệ

  • Phòng Thanh tra Pháp chế
  • Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại: (+84) 294 3 855 246 (143)
  • Mail: thanhtra@tvu.edu.vn

2018 © Bản quyền thuộc về Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Trà Vinh