1211/TB-ĐHTV Thông báo về việc bình xét thi đua năm học 2016 - 2017 

 1057/QĐ-ĐHTV Quyết định ban hành quy định về công tác TĐKT Trường ĐHTV

 Biểu mẫu Thi đua - Khen thưởng năm học 2016-2017


Văn bản mang tính chất nội bộ, Quý Thầy/Cô vui lòng đăng nhập bằng tài khoản mail TVU để xem và tải về. Trân trọng!


Giới thiệu

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 09 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. Ngày 05 tháng 3 năm 2009 Phòng Thanh tra được đổi tên thành Phòng Thanh tra Pháp chế theo Quyết định số 218/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

Liên hệ

  • Phòng Thanh tra Pháp chế
  • Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại: (+84) 294 3 855 246 (143)
  • Mail: thanhtra@tvu.edu.vn

2018 © Bản quyền thuộc về Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Trà Vinh